روش تغذيه مناسب براي نوزادان شکاف لب و کام

1- به کمک متخصص تغذيه، والدين بايد تفاوت بين مکيدن آرام (که نوزاد در آن به راحتي عمل تنفس و مکيدن را

    انجام می دهد) و مکيدن مؤثر (که در آن عمل مکيدن و تنفس همراه بلع صورت مي‌گيرد) را بدانند.

2- ملاحظات ويژه در تغذيه از پستان مادر که توصيه‌هاي لازم در اين زمينه، توسط متخصص تغذيه داده مي‌شود.

3- استفاده از اشکال اختصاصي پستانک با سوراخ‌هاي گشاد شده يا سوراخ‌هاي تازه ايجاد شده.

4- استفاده از بطري‌ هاي مخصوص براي تغذيه نوزاداني که استفاده از اين وسايل براي آنها توصيه شده است به

   عنوان مثال : استفاده از بطري‌هايي نرم قابل فشردن براي کمک به جريان يافتن شير.

5- استفاده از يک لوله باريک که از طريق بيني يا دهان وارد معده نوزاد مي‌شود.  اين وسيله بيشتر در نوزاداني

    استفاده مي‌شود که داراي مشکلات شديدي در تغذيه هستند.  اگر نوزاد به صورت تمام وقت از اين وسيله

    جهت تغذيه استفاده نمايد، اعضاء تيم شکاف، بايد از اين موضوع اطلاع داشته باشند چون برخي از تيم‌هاي

    شکاف عقيده دارند که عمل مکيدن نبايد به تأخير انداخته شود مگر آنکه بيمار داراي مشکل خاصي باشد.

 توجه :

کودکاني که داراي شکاف هستند، ممکن است در طي تغذيه نسبت به کودکان ديگر هوايي بيشتري را ببلعند به

 ويژه اگر ميزان جريان شير خيلي کم يا خيلي زياد باشد که از علائم آن مي‌توان به بالا آوردن مقداري از شير خورده

 شده اشاره کرد.  اگر اين حالت پيش بيايد، متوقف کردن تغذيه به مدت 3-2 دقيقه جهت آروغ زدن کودک مفيداست.