مراقبت ارتودنسي  :

درمان‌هاي ارتودنسي براي بيماران مبتلا به شکاف لب و کام ممکن است در چهار مرحله انجام شود.

 مرحله اول :

قبل از جراحي لب وقتي که نوزاد دو هفته است شروع مي‌شود.  هدف از اين مرحله درماني کم کردن عرض شکاف

 و فرم دادن به بيني مي‌باشد.  در اين مرحله از فک بالاي نوزاد قالب‌گيري مي‌شود.  و با ساخت پلاکي در داخل

 دهان، درمان آغاز مي‌شود.  طول درمان در اين مرحله 3 ماه خواهد بود.

 مرحله دوم :

پس از شروع رويش اولين دندان‌هاي دائمي آغاز خواهد شد.  هدف از درمان در اين مرحله کنترل رشد فک بالا و

 مرتب کردن دندان‌هاي پيشين و قسمت‌هاي آلوئول لثه و آماده شدن قوس دنداني فک بالا براي جراحي

 استخوان‌گذاري در ناحيه شکاف مي‌باشد که معمولاً در بين 11-8 سالگي انجام مي‌شود.

 مرحله سوم :

در ماه‌هاي معمول ارتودنسي در سنين 14-12 سالگي پس از رويش دندان‌هاي دائمي با هدف مرتب کردن دندان‌ها

 و کنترل رشد فک بالا انجام مي‌شود.  در صورتي که فک بالا رشد کافي نداشته، و نسبت به فک پايين عقب قرار

 گرفته باشد ممکن است اين مرحله از درمان ارتودنسي حذف شده و درمان قبل از عمل جراحي فک بالا پس از

 بلوغ انجام شود.

 مرحله چهارم :

درمان ارتودنسي در اين مرحله قبل از جراحي فک انجام مي‌شود.  هدف از درمان ارتودنسي در اين مرحله مرتب

 کردن دندان‌ها و آماده‌سازي قوس دنداني براي انجام جراحي فک مي‌باشد که با همکاري جراح فک و صورت انجام

 خواهد شد.