جراحي شکاف لب و کام

 طرح درمان جراحي :

والدين نوزادان شکاف لب و کام معمولاً تمايل زيادي به انجام سريعتر جراحي دارند. آنها مي‌‌خواهند بچه‌هايي با

ظاهري هر چه طبيعي‌تر داشته باشند.  جراحي‌هاي لب و کام معمولاً در ماه‌
هاي اوليه انجام مي‌شوند.

جراحي شکاف لب :

جراحي براي ترميم شکاف لب يکطرفه يا دوطرفه معمولاً در 6 ماهه اول زندگي نوزاد انجام مي‌شود.  جراح زمان

 دقيق را به شما خواهد گفت.  هدف از جراحي لب بستن شکاف به شکلي است که حداقل اسکار (جاي زخم) را

 داشته باشيم و ظاهر صورت در حد ممکن طبيعي بوده و رشد صورت در آينده مختل نشود.

ارزيابي و معاينه لب و تعيين اينکه آيا نياز به جراحي مجدد در ناحيه لب وجود دارد يا خير در 5 سالگي قبل از رفتن

 به مدرسه انجام مي‌شود.

جراحي لب وقتي انجام مي‌شود که نوزاد وزن‌گيري مناسب داشته و از نظر گرفتن بيهوشي مشکلي نداشته

 باشد.  ترميم لب ممکن است در يک مرحله و گاهي در دو مرحله انجام شود.  پس از جراحي لب نوزاد يک يا دو

 روز، تا زماني که بتواند تغذيه مناسب داشته باشد در بيمارستان بستري مي‌ماند.  پس از جراحي حرکت دست‌ها

 را بايد محدود کرد تا صدمه‌اي به لب و محل جراحي وارد نشود.  مراقبت‌هاي لازم پس از جراحي توسط جراح و

 پرستار تيم، آموزش داده مي‌شود.

اسکار لب : جاي جراحي بر روي پوست مي‌باشد که پس از چند ماه کم‌رنگتر شده، هر چند که هميشه اثري از آن

 قابل مشاهده است.