دکتر شراره کرام الدین,دکتر شراره کرام الدین , متخصص ارتدنسی,بيماران مبتلا به شکاف لب و کام
دکتر شراره کرام الدین
دکتر شراره کرام الدین
متخصص ارتودنسی ،استادیار دانشگاه تهران
info@dr-kerameddin.com
۸۸۸۸۴۰۷۱ , ۸۸۸۸۲۹۲۲
تعريف شکاف

انواع اصلي شکاف

علت ايجاد شکاف

تشخيص هاي قبل از تولد

روش تغذيه مناسب جهت بيمار

مراقبت اوليه دندان ها

مراقبت ارتدنسي

جراحي شکاف لب و کام

بررسي شنوايي بيماران