ارتودنسی چیست ؟
کلمه ارتودنسی به معنی ردیف کردن دندانها می باشد . یک متخصص ارتودنسی علاوه بر تغییرات  دندانی قادر به

تغییر موقعیت استخوانها و هماهنگ نمودن اجزاء صورت نیز می باشد در رشته ارتودنسی سه هدف عمده درمانی

وجود دارد:

۱) تغییر دادن موقعیت دندانها برای ردیف و هماهنگ شدن آنها که با حرکت دندان درون استخوان انجام می شود.

     این مسئله ارتباطی با سن نداشته و در هر سنی قابل انجام می باشد.

2) درمانهایی که با هدف تغییر موقعیت استخوانها در طول رشد انجام می شود . این درمانها معروف به  درمانهای

     فانکشنال یا ارتوپدیک می باشند که با اعمال نیرو به استخوانها انجام میشود . بدیهی است  این نوع درمان

     فقط تاهنگام رشد فعال استخوانها (پایان بلوغ) قابل انجام می باشد.

۳) درمانهایی که برای آماده سازی وضعیت دندانها برای درمانهای جراحی فک صورت انجام در افراد بزرگسالی که

     مشکل استخوانی دارند و رشد استخوانی در آنها وجود ندارد ، رفع کامل مشکل اسکلتی ، معمولا مستلزم

     درمان  ارتودنسی همراه با جراحی می باشد. در این درمانها ابتدا موقعیت دندانها بر روی هر یک از فکین اصلاح

     شده و با هماهنگی ایجاد شده بین فک بالا و فک پایین ، با تشخیص ارتودنتیست ، بیمار برای جراحی فک

     ارجاع می گردد. پس از جراحی فک درمان نهایی ارتودنسی انجام می شود.