برنامه مطب :
● روزهای یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 3 الی 8 بعدظهر